Kontaktirajte nas:Please enter name ! Please enter email address ! Please enter valid email address ! Please enter message !

Sudski registraski broj: 1-13331 Kantonalni sud Sarajevo
ID broj: 4200385190003
PDV broj: 200385190003
Poreski djelovodni broj: 01356002

Poslovne banke:
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
Intesa SanPaolo bank

Društvo ”DŽEKOS”d.o.o. Sarajevo posjeduje certificate:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007


Prikaz veće karte